logo Biuletynu Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
GOK Goleszów

Zarządzenia

Zarządzenie nr 5/2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie z dnia 13.02.2023 w sprawie zmiany Regulaminu wypożyczalni strojów karnawałowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie

Zarządzenie nr 4/2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie na dzień 31.01.2023 roku.

Zarządzenie nr 3/2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie z dnia 13.01.2023 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na rok 2023

Zarządzenie nr 2/2022 z dnia 13.01.2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie z dnia 12.09.2022 r. w sprawie zmiany zasad pobierania odpłatności za wypożyczenie kostiumów karnawałowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie oraz wprowadzenie Regulaminu wypożyczalni strojów karnawałowych.

Zarządzenie nr 1/2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie z dnia 05 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu oraz ustalenia odpłatności za Zimowisko 2023 r. organizowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie

Zarządzenie nr 14/2022 z dnia 01.12.2022r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie w sprawie wprowadzenia regulaminu oraz ustalenia odpłatności za zajęcia zimowe 2023 r. organizowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie

Zarządzenie nr 13/2022 z dnia 03.10.2022 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie sprawie wprowadzenia Regulaminu oraz ustalenia odpłatności za zajęcia pn. „Wieczorynka w GOK-u” organizowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie

Zarządzenie nr 12/2022 z dnia 19.09.2022r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie w sprawie wprowadzenia cennika opłat za zajęcia muzyczno – aktywizujące w okresie od 3 października do 31 grudnia 2022r. oraz regulaminu uczestnictwa w zajęciach muzyczno – aktywizujących realizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie

Zarządzenie nr 11/2022 z dnia 12 września 2022 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie w sprawie zmiany zasad pobierania odpłatności za wypożyczenie kostiumów karnawałowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie oraz wprowadzenie Regulaminu wypożyczalni strojów karnawałowych

Zarządzenie nr 10/2022 z dnia 05 września 2022 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie w sprawie wprowadzenia Regulaminu oraz cennika wypożyczalni strojów regionalnych

Zarządzenie nr 9/2022 z dnia 01 września 2022r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie w sprawie wprowadzenia cennika opłat za zajęcia w okresie od 01 września 2022 r. do 30 czerwca 2023r. oraz Regulaminu uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-artystycznych realizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie.

Zarządzenie nr 8/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie w sprawie wprowadzenia cennika opłat za zajęcia od 01 lipca 2022r. do 31 sierpnia 2022 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 8/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie w sprawie cennika opłat za zajęcia w okresie od 01 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022r.

Zarządzenie nr 5/F/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022

Zarządzenie nr 7/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie na dzień 30.06.2022 roku

Zarządzenie nr 6/2022 z dnia 21.06.2022 w sprawie wprowadzenia regulaminu oraz ustalenie odpłatności za zajęcia wakacyjne 2022 organizowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie

Zarządzenie nr 5/2022 z dnia 15 czerwca 2022 w sprawie regulaminu wynagradzania w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie

Zarządzanie nr 4/2022 z dnia 15 czerwca 2022 w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie

Zarządzenie nr 3/2022 z dnia 6 czerwca 2022r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 2/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo -odbiorczej w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie na dzień 10.06.2022r.

Zarządzenie 4/F/2022 z dnia26 kwietnia 2022 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022

Zarządzenie nr 3/F/2022 z dnia 18 marca 2022 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022

Zarządzenie nr 2/F/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie z dnia 26.01.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022

Zarządzenie nr 1/F/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie z dnia 10.01.2022 w sprawie wprowadzenia plany finansowego na rok 2022r.

Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 5 stycznia 2022 w sprawie wprowadzenia regulaminu oraz ustalenia odpłatności za zajęcia zimowe 2022

Zarządzenie nr 9/2021 z dnia 14 grudnia 2021 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie w 2021 r.

Zarządzenie nr 8/2021 z dnia 14 grudnia 2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie w 2021 r.

Zarządzenie nr 7/2021 z dnia 3 listopada 2021 w sprawie zmian w regulaminie wynagrodzenia w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie

Zarządzenie nr 6/2021 z dnia 3 listopada 2021 w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie.

Zarządzenie nr 5/2021 z dnia 16.06.2021 w sprawie wprowadzenia cennika opłat za zajęcia w okresie od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022

Zarządzenie nr 4/2021 z dnia 08.06.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu oraz ustalenia odpłatności za zajęcia letnie 2021

Zarządzenie nr 3/2021 z dnia 17.05.2021 w sprawie wytycznych i zasad prowadzenia i uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-artystycznych realizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie

Zarządzenie 2/2021 z dnia 23.03.2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie

Zarządzenie 1/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie, których wartość nie przekracza 130 000 netto.

Zarządzenie nr 1/F/2021 z dnia 11 stycznia 2021 w sprawie wprowadzenia planu finansowego

Zarządzenia Dyrektora 2020

Zarządzenia Dyrektora 2019