Centrum Informacji Turystycznej

Centrum Informacji Turystycznej to miejsce istotne zarówno dla mieszkańców, jak i wszystkich poszukujących informacji o ciekawych zakątkach gminy Goleszów a także szukających możliwości aktywnego wypoczynku w tej malowniczej okolicy.

Powstanie Centrum Informacji Turystycznej jest ważnym krokiem w celu udostępniania istotnych wiadomości oraz promocji gminy i regionu. Można tutaj uzyskać informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych, sportowych, usług noclegowych i gastronomicznych, inicjatyw społecznych oraz atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie gminy Goleszów, powiatu cieszyńskiego, jak i całego województwa śląskiego. Dostępne są bezpłatnie mapy, przewodniki, foldery, ulotki, a także publikacje przedstawiające lokalne ciekawostki i atrakcje przyrodnicze.

Miejsce to powstało, aby sprostać potrzebie wyjścia naprzeciw dynamicznie rozwijającej się branży turystycznej oraz dla uatrakcyjnienia pogranicza polsko-czeskiego.

Informacja Turystyczna w Goleszowie powstała w ramach projektu "Goleszów i Wędrynia - kierunek: turysta"/ "Goleszów a Vendryně - směr: turista", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.

Z wszelkimi pytaniami prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 728 657 251 lub adresem email goleszow@silesia.travel.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Centrum Informacji Turystycznej
Centrum Informacji Turystycznej
Sala w Centrum Informacji Turystycznej