Zespół Pieśni i Tańca "Goleszów"

Zespół Pieśni i Tańca Goleszów powstał w marcu 1993 roku. Inicjatorkami utworzenia zespołu były dwie uczennice ówczesnych klas trzeciej i czwartej: Ania i Ela Szczuka. Założycielką, pierwszym choreografem i kierownikiem artystycznym zespołu była Pani Lidia Lankocz . Kierownikiem kapeli stworzonej na potrzeby zespołu w roku 1997 była Pani Anna Stanieczek i Urszula Kenig, a partytury dla kapeli opracował Jean-Claude Hauptmann. W latach 2014 - 2016 choreografem zespołu była Pani Barbara Gacek, a kierownikiem muzycznym Pani Dorota Branny.

W latach 2016-2021 funkcję choreografa pełniła  Pani Barbara Rybczyk, a kierownikiem muzycznym był Szymon Staniszewski . Obecnie kierownikiem i choreografem zespołu jest Dorota Siedlecka, która współpracowała już z goleszowskim zespołem w latach 2008/09 oraz w 2011 roku. Członkami zespołu są dzieci i młodzież Gminy Goleszów.  Próby tańca i śpiewu odbywają się dwa tazy w tygodniu we wtorki i czwartki. W repertuarze zespołu znajdują się pieśni i tańce regionu cieszyńskiego.