logo Biuletynu Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
GOK Goleszów

Klauzula informacyjna

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie jest Pani Paulina Jochacy

Kontakt z IOD: iod@cuw.goleszow.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).