Gminny
Ośrodek
Kultury
w Goleszowie

Image

Witamy w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie - miejscu przyjaznym dla mieszkańców Gminy Goleszów oraz osób przebywających na jej terenie.

Staramy się tworzyć atrakcyjną, zróżnicowaną i dostosowaną do każdego odbiorcy ofertę, która daje gwarancję pełnej satysfakcji i zadowolenia.

GOK to pracownicy, instruktorzy, zajęcia, imprezy, ale przede wszystkim to miejsce propagujące kulturę, które łączy ludzi i ich pasje.

Image
Image

Pracownicy GOK-u

Dyrektor: Dorota Siedlecka

Referent: Izabela Olszowska

Starszy instruktor artystyczny: Beata Szarzec

Młodszy instruktor: Karolina Marzec

Młodszy instruktor: Aleksandra Kąkol

Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie jest samorządową instytucją kultury, która działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406) , uchwały nr XI/104/03 Rady Gminy w Goleszowie z dnia 28 października 2003 r. w sprawie: określenia formy organizacyjno-prawnej instytucji kultury działającej w gminie Goleszów oraz postanowień statutu.