uwaga

Znaleziono dokumenty

kategoria: Bez kategorii autor: GOK Goleszow

Znaleziono portfel z dokumentami przed budynkiem
Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie na ul. Cieszyńskiej.
Zguba jest do odbioru w sekretariacie GOK-u.
Prosimy o udostępnianie informacji.